KOMA MODULAR alt
Rok Title Kategorie stavby
2022 Kontejnery do pronájemního parku fy Jan Snel Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2022 Zařízení staveniště pro stavební firmu Zařízení staveniště
2022 Dočasná škola Realizace školské / Základní školy
2022 Kancelářská budova Administrativní budovy / Kanceláře
2022 Azylové centrum Ostatní
2022 Ubytovny pro pracovníky Realizace pro bydlení / Ubytovny
2022 Azylové centrum - Ter Apel Ostatní
2022 Dočasná škola v Kampenu Realizace školské / Střední školy