KOMA MODULAR alt
Rok Title Kategorie stavby
2012 Sociální byty Hamburg, D Realizace pro bydlení / Sociální bytové domy