KOMA MODULAR alt
Rok Title Kategorie stavby
2021 Kancelářská budova s bondovou fasádou Administrativní budovy