KOMA MODULAR alt
Rok Title Kategorie stavby
2019 Hliníkové výplně otvorů pro nemocnici v Kroměříži Realizace pro zdravotnictví / Nemocnice
2019 Protialkoholní záchytná stanice Jihlava Realizace pro zdravotnictví