KOMA MODULAR alt
Rok Title Kategorie stavby
2009 Bufet s jídelnou a soc.zázemí; Elektrárna Mochovce Zařízení staveniště