KOMA MODULAR alt
Rok Title Kategorie stavby
2009 Bufet s jídelnou a soc.zázemí; Elektrárna Mochovce Zařízení staveniště
2009 Vedení stavby, ubytovny, šatny a bufet s restaurací; zázemí pro opravu elektrárny Ledvice Zařízení staveniště