KOMA MODULAR alt
Rok Title Kategorie stavby
2009 Sociální kontejnery pro výcvikový kemp Hasičského záchraného sboru Ministerstvo vnitra ČR Ostatní
2009 Zařízení výcvikové prostoru Bundeswehr Ostatní