KOMA MODULAR alt
Rok Title Kategorie stavby
2014 Kontejnery do pronájemního parku Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2014 Kontejnery do pronájemního parku Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2014 Pronájmové moduly určené pro festivaly Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2014 Vrátnice Ostatní / Vrátnice
2014 Vrátnice Ostatní / Vrátnice
2014 Vrátnice Ostatní / Vrátnice
2014 Kontejnery do pronájemního parku firmy WC Serwis Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2014 Vrátnice pro firmu Zlín Estates Ostatní / Vrátnice
2014 Vrátnice pro firmu Wrigley Ostatní / Vrátnice
2014 Hraniční přechod Velké Slemence, SK/UA Ostatní / Celnice