KOMA MODULAR alt
Rok Title Kategorie stavby
2022 Azylové centrum Ostatní
2022 Azylové centrum - Ter Apel Ostatní
2015 Kontejnery pro Jan Snel Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2014 Pronájmové moduly určené pro festivaly Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků