KOMA MODULAR alt
Rok Title Kategorie stavby
2023 Vrátnice a zázemí IT Ostatní / Vrátnice
2023 Zázemí řidičů Dopravního podniku města Brna - 3ks Ostatní
2023 Výcvikové středisko „Areál Pouště“ Ostatní
2023 Zázemí pro hasiče, Uniklinik Köln Ostatní
2022 Azylové centrum Ostatní
2022 Kontejnery do pronájemního parku pro fu TZVZ Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2022 Azylové centrum - Ter Apel Ostatní
2022 Kontejnery do pronájmového parku fy WC Serwis Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2021 Sanitární kontejnery do pronájemního parku pro fu TOI TOI & DIXI Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2021 Sanitární kontejnery do pronájemního parku pro TOI TOI & DIXI Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2020 Sanitární kontejnery do pronájemního parku pro fu Rekord Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2020 Kontejnery do pronájemního parku pro fu AMTRA Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2020 Odpočívárny pro řidiče MHD v Brně Ostatní
2019 Kontejnery do pronájemního parku pro fu KBS Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2019 Vrátnice pro MW Werften - TAB Ostatní / Vrátnice
2019 Kontejnery do pronájemního parku pro fu AMTRA Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2019 Sanitární kontejnery do pronájemního parku pro fu Rekord Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2019 Sanitární kontejnery do pronájemního parku firmy Toi Toi & DIXI Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2019 Obytné a sanitární kontejnery do pronájemního parku polského Toi Toi & DIXI Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2019 Kontejnery do pronájemního parku firmy AMTRA Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2019 Komunitní centrum pro STAVMART_Dubí Ostatní
2018 Kontejnery do pronájemního parku firmy Amtra Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2018 Knihovna_Bystřice pod Hostýnem Ostatní
2018 Vrátnice pro Procter&Gamble_Rakovník Ostatní / Vrátnice
2017 Kontejnery do pronájmového parku firmy Condecta Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2017 Kontejnery do pronájemního parku firmy AMTRA Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2016 Vrátnice CTP_Plzeň Ostatní / Vrátnice
2016 Vrátnice pro firmu firmu ABB Ostatní / Vrátnice
2016 Vrátnice CTP_Voderady Ostatní / Vrátnice
2016 Kontejnery do pronájemního parku fy Finsterwalder_Kaufbeuren Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2016 Vrátnice CTP, Hranice na Moravě Ostatní / Vrátnice
2016 Kontejnery do pronájemního parku fy AMTRA_Dernbach Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2016 Kontejnery do pronájemního parku fy Karrié_Mainz Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2016 Sanitární kontejnery do pronájemního parku pro fu Toi Toi Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2016 Kontejnery do pronájemního parku fy Siloco_Hamburk Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2016 Kontejnery do pronájmového parku fy Finsterwalder_Kaufbeuren Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2016 Vrátnice pro MORAVIA CANS_Bojkovice Ostatní / Vrátnice
2015 Kontejnery pro Jan Snel Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2015 Kont. do pron. parku fy WC Serwis Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2015 Vrátnice CTP_Plzeň Ostatní / Vrátnice
2015 Sanitární kontejnery do pronájemního parku pro fu Toi Toi Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2015 Vrátnice CTP_Přeštice Ostatní / Vrátnice
2015 Vrátnice a šatna pro ZDEMAR_Ústí nad Labem Ostatní / Vrátnice
2015 Vrátnice CTP_Kvasiny Ostatní / Vrátnice
2015 Vrátnice CTP_Voderady Ostatní / Vrátnice
2014 Kontejnery do pronájemního parku Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2014 Kontejnery do pronájemního parku Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2014 Pronájmové moduly určené pro festivaly Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2014 Vrátnice Ostatní / Vrátnice
2014 Vrátnice Ostatní / Vrátnice
2014 Vrátnice Ostatní / Vrátnice
2014 Kontejnery do pronájemního parku firmy WC Serwis Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2014 Vrátnice pro firmu Zlín Estates Ostatní / Vrátnice
2014 Vrátnice pro firmu Wrigley Ostatní / Vrátnice
2014 Hraniční přechod Velké Slemence, SK/UA Ostatní / Celnice
2013 Kontejnery do pronájemního parku fy AMTRA Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2013 Kontejnery do pronájemního parku fy Karrié Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2013 Sanitární kontejnery do pronájemního parku pro fu SANI / Stavební veletrh Bauma 2013 Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2013 Kontejnery do pronájemního parku pro firmu Knörr Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2013 Kontejnery do pronájemního parku Siloco Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2013 Vrátnice pro firmu Plzeňská teplárenská Ostatní / Vrátnice
2012 Objekt pro centrální banku SRN Ostatní / Banky
2012 Policejní objekt Ostatní
2012 Zázemí pro odpadové hospodářství Ostatní
2012 Kont. do pron. parku fy WC Serwis Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2012 Kontejnery do pronájemního parku fy Finsterwalder Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2012 Kontejnery do pronájemního parku fy Condecta Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2011 Kont. do pron. parku fy Knörr Zelte & Container Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2011 Kont. do pron. parku fy WC Serwis Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2011 Kont. do pron. parku fy WC Serwis Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2011 Vrátnice CTP Invest, Brno, CZ Ostatní / Vrátnice
2010 Kont. do pron. parku fy Gerhardt Abschleppdienst Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2010 Kontejnery do pronájemního parku fy MJ Rent Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2010 Kontejnery do pronájemního parku fy Finsterwalder Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2009 Sociální kontejnery pro výcvikový kemp Hasičského záchraného sboru Ministerstvo vnitra ČR Ostatní
2009 Zařízení výcvikové prostoru Bundeswehr Ostatní
2008 Kontejnery do pronájemního parku firmy Condecta Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2008 Kontejnery do pronájemního parku firmy CRAMO_CZ Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2008 Pronájemní kontejnery pro firmu Balfour Beatty Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2008 Pronájemní kontejnery pro firmu CRAMO CZ Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2008 Obytné a sanitární kontejnery do pronájemního parku firmy Miauton Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2008 Obytné kontejnery pro firmu Siemens Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2008 Celnice Ostatní / Celnice
2007 Pronájmové kontejnery pro firmu Malthus Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2007 Sanitární kontejnery do pronájemního parku Toi Toi & DIXI Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2007 Zázemí výcvikového střediska Ostatní
2007 Speciální VIP sanitární kontejnery do pronájemního parku firmy SANI Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2007 Kontejnery do pronájemního parku firmy Malthus Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2007 Sanitární kontejnery do pronájemního parku firmy Toi Toi & DIXI Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2007 Sanitární kontejnery do pronájemního parku firmy Toi Toi & DIXI Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2007 Sanitární kontejnery do pronájemního parku firmy Toi Toi & DIXI Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2007 Sanitární kontejnery do pronájemního parku firmy Toi Toi & DIXI Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2007 Sanitární kontejnery do pronájemního parku firmy Toi Toi & DIXI Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2007 Sanitární kontejnery do pronájemního parku firmy Toi Toi & DIXI Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2007 Kontrolní místo hraničního přechodu EU/Srbsko Ostatní / Celnice
2007 Sanitární kontejnery pro firmu Toi Toi & DIXI Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2007 Obytné kontejnery pro firmu Espace Chantier Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2007 Banka Ostatní / Banky
2007 Kontejnery do pronájemního parku firmy Mobilstock; projekt Colmar Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2007 Volksbank Rems, D Ostatní / Banky