KOMA MODULAR alt
Rok Title Kategorie stavby
2017 Sociální byty pro město Hamburk Realizace pro bydlení / Bytové domy
2016 Sociální byty Realizace pro bydlení / Bytové domy
1997 Bytové domy Realizace pro bydlení / Bytové domy