KOMA MODULAR alt
Odpočívárny pro DPMB
Odpočívárny pro DPMB
Odpočívárny pro DPMB
Odpočívárny pro DPMB
Odpočívárny pro DPMB
Odpočívárny pro DPMB
Odpočívárny pro DPMB
Odpočívárny pro DPMB
Odpočívárny pro DPMB

8 fotografií

Odpočívárny pro řidiče MHD v Brně


Modulární objekty určené pro odpočinek řidičů tramvajové dopravy města Brna.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Ostatní
Rok realizace:2020
Klient:Verkehrsbetrieb der Stadt Brünn
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 1 den
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 1
Užitná plocha: 12 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

V roce 2020 jsme doda­li prv­ní 4 modu­lár­ní odpo­čí­vár­ny na koneč­né zastáv­ky tram­va­jo­vých linek hro­mad­né dopra­vy v Brně a je v plá­nu jimi vyba­vit i dal­ší zastáv­ky. Pro Doprav­ní pod­nik měs­ta Brna jsme při­pra­vi­li 3 vari­an­ty, kte­ré se liší veli­kos­tí. Tyto modu­lár­ní objek­ty poskyt­nou řidi­čům kom­fort­ní pro­stor pro odpočinek.

Umístění objektu

Zpět na reference