KOMA MODULAR alt
Foto28
Foto05_2
Foto06_0
Foto07_1
Foto11_1
Foto28
Foto30_0
Foto31_0
Foto33__0
Foto34_0

9 fotografií

Modulární dílny


Modulární dílny. Mobilní řemeslné inkubátory pro malé i velké.
Poptat podobný objekt
Zařazení:Ostatní
Rok realizace:2017
Architekt / Studio:MgA. Adéla Bačová
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 1 den
Délka výroby: 2 týdny
Počet modulů: 3
Užitná plocha: 54 m2
Výrobková řada: CityModul
Forma prodeje:Pronájem
Poznámka:Modulární dílny jsou určené k pronájmu.
Tři pro­gre­siv­ní fir­my Zlín­ské­ho kra­je se daly dohro­ma­dy a vznik­ly mobil­ní díl­ny. Ved­le fir­my KOMA se podí­le­la na spo­lu­prá­ci fir­ma VIVA - kte­rá mimo jiné orga­ni­zu­je Zlín­ský fil­mo­vý fes­ti­val a spo­leč­nost Tesco­ma, kte­rá se pro­sa­di­la hlav­ně díky designo­vým kuchyň­ským pomůc­kám. Úspěš­nou pre­mi­é­ru vyu­ži­tí dílen si modu­ly pro­ži­ly na Zlín­ském fil­mo­vém fes­ti­va­lu 2017. Fir­ma rea­gu­je na sou­čas­ný trend ve svě­tě popu­lár­ních řeme­sl­ných inku­bá­to­rů, kde si mohou vyzkou­šet řemes­lo jak malí, tak vel­cí. V sou­čas­ném pře­di­gi­ta­li­zo­va­ném svě­tě, je čím dál vět­ší zájem o tyto řeme­sl­né inku­bá­to­ry, kte­ré fir­ma KOMA pový­ši­la na mož­nost mobil­ty. Díl­ny si může­te pro­najmout na zvlášt­ní akce jako jsou dět­ské dny nebo jimi může­te zpří­jem­nit pobyt v domo­vech pro seniory.
Umístění objektu

Zpět na reference