KOMA MODULAR alt
Rok Title Kategorie stavby
2023 Kontejnery do pronájemního parku pro fu AMTRA Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2023 Zázemí pro hasiče, Uniklinik Köln Ostatní
2022 Kontejnery do pronájemního parku pro fu TZVZ Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2022 Kontejnery do pronájemního parku fy Mobilconcept Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2022 Kontejnery do pronájemního parku fy Petri Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2021 Sanitární kontejnery do pronájemního parku pro fu TOI TOI & DIXI Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2021 Sanitární kontejnery do pronájemního parku pro TOI TOI & DIXI Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2020 Kontejnery do pronájemního parku pro fu AMTRA Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2019 Kontejnery do pronájemního parku pro fu KBS Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2019 Vrátnice pro MW Werften - TAB Ostatní / Vrátnice
2019 Kontejnery do pronájemního parku pro fu AMTRA Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2019 Sanitární kontejnery do pronájemního parku firmy Toi Toi & DIXI Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2019 Kontejnery do pronájemního parku firmy AMTRA Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2018 Kontejnery do pronájemního parku firmy Amtra Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2017 Kontejnery do pronájemního parku firmy AMTRA Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2016 Kontejnery do pronájemního parku fy Finsterwalder_Kaufbeuren Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2016 Kontejnery do pronájemního parku fy AMTRA_Dernbach Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2016 Kontejnery do pronájemního parku fy Karrié_Mainz Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2016 Sanitární kontejnery do pronájemního parku pro fu Toi Toi Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2016 Kontejnery do pronájemního parku fy Siloco_Hamburk Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2016 Kontejnery do pronájmového parku fy Finsterwalder_Kaufbeuren Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2015 Sanitární kontejnery do pronájemního parku pro fu Toi Toi Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2014 Kontejnery do pronájemního parku Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2014 Kontejnery do pronájemního parku Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2013 Kontejnery do pronájemního parku fy AMTRA Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2013 Kontejnery do pronájemního parku fy Karrié Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2013 Sanitární kontejnery do pronájemního parku pro fu SANI / Stavební veletrh Bauma 2013 Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2013 Kontejnery do pronájemního parku pro firmu Knörr Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2013 Kontejnery do pronájemního parku Siloco Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2012 Objekt pro centrální banku SRN Ostatní / Banky
2012 Policejní objekt Ostatní
2012 Kontejnery do pronájemního parku fy Finsterwalder Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2011 Kont. do pron. parku fy Knörr Zelte & Container Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2010 Kont. do pron. parku fy Gerhardt Abschleppdienst Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2010 Kontejnery do pronájemního parku fy MJ Rent Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2010 Kontejnery do pronájemního parku fy Finsterwalder Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2009 Zařízení výcvikové prostoru Bundeswehr Ostatní
2007 Sanitární kontejnery do pronájemního parku Toi Toi & DIXI Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2007 Speciální VIP sanitární kontejnery do pronájemního parku firmy SANI Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2007 Sanitární kontejnery do pronájemního parku firmy Toi Toi & DIXI Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2007 Sanitární kontejnery do pronájemního parku firmy Toi Toi & DIXI Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2007 Sanitární kontejnery do pronájemního parku firmy Toi Toi & DIXI Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2007 Sanitární kontejnery do pronájemního parku firmy Toi Toi & DIXI Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2007 Sanitární kontejnery pro firmu Toi Toi & DIXI Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2007 Banka Ostatní / Banky
2007 Volksbank Rems, D Ostatní / Banky
2006 Kontejnerová sestava pro obec Reinhausen Ostatní / Eventové moduly
2006 Sanitární kontejnery do pronájemního parku pro firmu SANI Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2006 Pronájemní kontejnery pro firmu OECON Mobilbau Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2006 Kontejnery do pronájemního parku pro firmu Karrié Bau Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2005 Kontejnery pro pronájemní parku fy Toi Toi Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2005 Kontejnery pro pronájemní park fy Toi Toi Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2005 Kontejnery pro pronájemní park fy OECON Mobilraum Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2005 Kontejnery pro pronájemní firmu OECON Mobilraum Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2005 Pronájemní kontejnery pro fu OECON Mobilbau Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2000 Odbavovací hala, Letiště v Burbachu Ostatní
1999 Banka Sparkasse Ostatní / Banky
1997 Spořitelna Ostatní / Banky
1996 Pobočka banky v Gelsenkirchen Ostatní / Banky
1993 Laboratoře Ostatní