KOMA MODULAR alt
Rok Title Kategorie stavby
2012 Objekt pro centrální banku SRN Ostatní / Banky
2012 Policejní objekt Ostatní
2012 Kontejnery do pronájemního parku fy Finsterwalder Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků