KOMA MODULAR alt
Rok Title Kategorie stavby
2012 Objekt pro centrální banku SRN Ostatní / Banky
2012 Základní škola Realizace školské / Základní školy
2012 Policejní objekt Ostatní
2012 Jídelna pro fu SMA Solar Technology Realizace pro stravování / Restaurace
2012 Kanceláře pro Harbeck Administrativní budovy / Kanceláře
2012 Gymnázium ve Wiesbadenu Realizace školské / Střední školy
2012 Škola pro město Wiesbaden Realizace školské / Základní školy
2012 Zařízení staveniště pro fu Hörnig Zařízení staveniště
2012 Kontejnery do pronájemního parku fy Finsterwalder Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2012 Šatny pro fu Evonik Herne Realizace pro podnikání / Šatny pro dělníky
2012 Sociální byty Hamburg, D Realizace pro bydlení / Sociální bytové domy
2012 Rozšíření letiště Franze Josefa Strausse, D Zařízení staveniště
2012 Retro WC Sanitární moduly
2012 Designový show room Realizace pro podnikání / Prodejny