KOMA MODULAR alt
Rok Title Kategorie stavby
2008 Sanitární kontejnery do pronájemního parku pro fu Toi Toi Sanitární moduly
2008 VIP kontejnery do pronájemního parku pro fu Toi Toi /D, RU/ Sanitární moduly
2008 VIP kontejnery pro ME v kopané 2008, fa Toi Toi /D,A,CH/ Sanitární moduly
2008 Ubytovna s kancelářemi Realizace pro bydlení / Ubytovny
2008 Kancelářská budova pro SANI Administrativní budovy / Kanceláře