KOMA MODULAR alt
Rok Title Kategorie stavby
2023 Šatny a sociální zařízení Realizace pro podnikání / Šatny pro dělníky
2023 Šatny a sociální zařízení Realizace pro podnikání / Šatny pro dělníky
2023 Dočasná škola Realizace školské / Základní školy
2023 Ubytování pro uprchlíky (3 sestavy) Realizace pro bydlení / Sociální bytové domy
2023 Škola Realizace školské / Základní školy
2023 Kanceláře Administrativní budovy / Kanceláře
2023 Škola Realizace školské / Základní školy
2023 Rozšíření školy Realizace školské / Základní školy
2023 Veřejné WC pro fu Pletschacher (Oktoberfest 2023) Sanitární moduly
2023 Kontejnery do pronájemního parku pro fu AMTRA Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2023 Kanceláře pro Trinks GmbH Administrativní budovy / Kanceláře
2023 Zázemí pro hasiče, Uniklinik Köln Ostatní
2023 Kanceláře a šatny pro Kaserne "Arsenal" Administrativní budovy / Kanceláře
2023 Kuchyně s jídelnou Realizace pro stravování
2023 Škola Allgemeine Förderschule Realizace školské / Základní školy