KOMA MODULAR alt
Rok Title Kategorie stavby
2020 Krček mezi domovy pro seniory na Vsetíně Realizace pro bydlení / Domovy poklidného stáří
2012 Studie Bydlení seniorů Realizace pro bydlení / Domovy poklidného stáří