KOMA MODULAR alt
Rok Title Kategorie stavby
2023 Ubytovna Realizace pro bydlení / Ubytovny
2019 Ubytovna pro zaměstnance firmy FOSFA Realizace pro bydlení / Ubytovny
2019 Ubytovna Nová Mosilana Realizace pro bydlení / Ubytovny
2017 Ubytovna pro Sportovní klub Rybník Realizace pro bydlení / Ubytovny
2017 Ubytovna pro firmu Zamet Realizace pro bydlení / Ubytovny
2005 Ubytovna - RM GAS Realizace pro bydlení / Ubytovny
1999 Ubytovna asylantů z Balkánu Realizace pro bydlení / Ubytovny
1997 Ubytování pro rodiny postižené povodněmi Realizace pro bydlení / Ubytovny