KOMA MODULAR alt

7 fotografií

Ubytovna pro zaměstnance firmy FOSFA


Modulární dvoupodlažní ubytovna z 36 modulů výrobkové řady StandardLine.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro bydlení / Ubytovny
Rok realizace:2019
Klient:Fosfa a.s.
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 2 týdny
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 36
Užitná plocha: 756
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Výhody mod­ulární výs­tav­by, jako je rychlost a snad­né rozšíření stav­by, přesvědči­ly fir­mu FOS­FA, aby uby­tovnu pro své zaměst­nance postavi­la mod­ulárním sys­témem. Dvoupod­lažní budo­va je tvoře­na 36 mod­u­ly výrobkové řady Stan­dard­Line a splňu­je poža­davky na požární odol­nost DP1. Vybavení je vyššího užit­ného stan­dar­du jako např. závěs­né WC nebo skry­té rozvody vody a odpadů. Uby­tovnu jsme dodali v zák­lad­ním prove­dení s ple­chovou fasá­dou, časem bude budo­va opatře­na omítkou.

Umístění objektu

Zpět na reference