KOMA MODULAR alt
Hornet-32
Hornet-25
Hornet-21
Hornet-20
Hornet-19
Hornet-1
Hornet-23
Hornet-15
Hornet-14
Hornet-13
Hornet-10
Hornet-8
Hornet-4
Hornet-2
Hornet-26
Hornet-32
Hornet-sklo-bratislava-max-5

16 fotografií

Autosklo Hornet v Bratislavě


Přemístitelný modulární servis pro výměnu autoskel.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro podnikání / Drobné výrobní provozy
Rok realizace:2011
Klient:Autosklo Hornet
Země realizace:Slovensko
Technická specifikace: Délka stavby: 1 den
Délka výroby: 2 týdny
Počet modulů: 1
Užitná plocha: 34 m2
Výrobková řada: ComfortLine
Forma prodeje:Prodej
Poznámka:Fasáda - PUR panel, profilové sklo

Modu­lár­ní stav­ba, kte­rá potvr­zu­je vyso­kou fle­xi­bi­li­tu uži­tí KOMA sys­té­mu, je napří­klad díl­na na výmě­nu autos­kel v hlav­ním měs­tě Slo­ven­ska v Bra­ti­sla­vě. Díl­na s kan­ce­lá­ří fir­my Auto­sklo Hor­net je umís­tě­na na par­ko­viš­ti u nákup­ní­ho cen­t­ra tak, aby zákaz­ní­ci moh­li opra­vu auto­mo­bi­lu spo­jit s potřeb­ným nákupem.

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku