KOMA MODULAR alt
Prodejna-ostrov-u-tachova-05
Prodejna-ostrov-u-tachova-02
Prodejna-ostrov-u-tachova-04_0
Prodejna-ostrov-u-tachova-07
Prodejna-ostrov-u-tachova-09_0
Prodejna-ostrov-u-tachova-13
Prodejna-ostrov-u-tachova-17

6 fotografií

Prodejna PLUS JIP Bor u Tachova


Modulární prodejna PLUS JIP Bor u Tachova.
Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro podnikání / Prodejny
Rok realizace:2017
Klient:PLUS JIP
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 1 týden
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 7
Užitná plocha: 105 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Pronájem
PLUS JIP je výhrad­ně čes­kou spo­leč­nos­tí se střed­ně vel­kou sítí malo­ob­chod­ních pro­de­jen s 20 letou tra­di­cí. Nyní síť sdru­žu­je přes 140 pro­de­jen se zastou­pe­ním ve vel­kých i malých měs­tech. PLUS JIP umož­ňu­je nákup potra­vin tam, kde nema­jí oby­va­te­lé v dosa­hu jinou mož­nost náku­pu. Fir­ma zvo­li­la pro­sto­ro­vé modu­ly pro expan­zi svých akti­vit. Pro­dej­na je rych­le při­pra­ve­na plnit svou funk­ci a v pří­pa­dě, že nevy­jdou před­po­kla­dy pod­ni­ka­tel­ských akti­vit, může se pro­dej­na rych­le pře­mís­tit na vhod­něj­ší místo.
Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku