KOMA MODULAR alt
Stavenisteblanka-4
Stavenisteblanka-1
Stavenisteblanka-2
Stavenisteblanka-3
Stavenisteblanka-4
Stavenisteblanka-5
Stavenisteblanka-6
Stavenisteblanka-7
Stavenisteblanka-8
Stavenisteblanka-9
Stavenisteblanka-10
Stavenisteblanka-11
Stavenisteblanka-12
Stavenisteblanka-13
Stavenisteblanka-14
Stavenisteblanka-15
Stavenisteblanka-16

16 fotografií

Zařízení staveniště pro Hochtief, tunel Blanka, Praha


Modulární zařízení staveniště.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Zařízení staveniště
Rok realizace:2008
Klient:Hochtief
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 1 týden
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 75
Užitná plocha: 1120 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

KOMA sys­tém je zastou­pen také u jed­né z nej­vět­ších sta­veb posled­ní doby na úze­mí Hlav­ní­ho měs­ta Pra­hy. Jed­ná se o tunel Blan­ka, na jehož rea­li­za­ci se podí­lí celá řada sta­veb­ních firem. Mezi ně pat­ří také HOCH­TIE, jež si zakou­pil sesta­vu kli­ma­ti­zo­va­ných sta­veb­ních kon­tej­ne­rů a i on umož­nil svým pra­cov­ní­kům, mít kon­fort­ní záze­mí ten­to­krát na praž­ském staveništi.

Umístění objektu

Zpět na reference