KOMA MODULAR alt

Vítěz­ný návrh 4. roč­ní­ku archi­tek­to­nic­ké soutěže


11. 09. 2010 | Novinky

Vítěz­ná prá­ce 4.ročníku sou­tě­že modu­lár­ních sta­veb sou­tě­ži­la o cenu Young Archi­tect Award 2010.