KOMA MODULAR alt

Český národ­ní pavilon získal na EXPO 2015 bron­zovou medaili za architekturu


10. 11. 2015 | Novinky

Letošní téma EXPO 2015 bylo zaměřené na recyk­laci, obnovu vod­ních zdro­jů a ekologii. Téma se tak pro­lí­na­lo vše­mi budova­mi a určo­va­lo i jejich architek­ton­ick­ou podobu. Česká repub­li­ka zvo­lila mod­ulární recyklo­vatel­ný sys­tém, jež umožnil snad­nou výs­tavbu pavilonu i jeho snad­nou přes­tavbu a demon­to­vatel­nost. Český mod­ulární pavilon byl od samého začátku v hledáčku nejen ital­ských médií a v průběhu EXPO získal řadu ocenění. Jed­ním z těch nejvýz­nam­nějších je vyh­lášení architek­ton­icky nejpove­denějších pavilonů, v němž byl český stánek oceněn bron­zovou medailí. Na prvním místě se umístil pavilon Velké Británie, stříbro si odnáší pavilon Chile.

  • 301136_10151059416379024_254100752_n
  • 12195879_919352618118846_1197256082609531999_n
  • Img_1794
  • Mg_6352
  • Mg_6356
  • Mg_6521
  • Mg_6791
  • Mg_6814
  • Mg_6850
  • Mg_7001