KOMA MODULAR alt

City modu­ly pomá­ha­jí pre­zen­to­vat BMW na FFKV 2017


04. 07. 2017 | Novinky

Úspěš­nou pre­zen­ta­ci nových mode­lů BMW si auto­mo­bil­ka zopa­ko­va­la i na letoš­ním Fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Kar­lo­vých Varech neda­le­ko hote­lu Pupp. K pre­zen­ta­ci si fir­ma vybra­la naše designo­vé City modu­ly. Sesta­va City modu­lů neby­la v roce 2017 ve Varech jedi­ná. Na Diva­del­ním náměs­tí vyu­ži­la Čes­ká tele­vi­ze sesta­vu City modu­lů jako Dům ČT.


Videa
 • Bmw-mffkv2017-01
 • Bmw mffkv 2017
 • Bmw-mffkv2017-06
 • Bmw-mffkv2017-05
 • Bmw-mffkv2017-04
 • Bmw-mffkv2017-07
 • Bmw-mffkv2017-08
 • Bmw-mffkv2017-12
 • Bmw-mffkv2017-10
 • Bmw-mffkv2017-13
 • Bmw mffkv2017 13 0
 • Bmw mffkv2017 10 0
 • Bmw mffkv2017 11 0
 • Bmw mffkv2017 12 0
 • Bmw mffkv2017 07 0
 • Bmw mffkv2017 08 0
 • Bmw mffkv2017 04 0
 • Bmw mffkv2017 05 0
 • Bmw mffkv2017 06 0
 • Bmw mffkv2017 01 0