KOMA MODULAR alt

Dotace EU


14. 11. 2019 | Novinky

Real­izace dotačního pro­gra­mu MPO, OP PIK 2014 – 2020

Dotační pro­gram: APLIKACE, výz­va VI

Dotační pro­gram: Mod­ulární staveb­nice KOMA Fash­ion line

Pro­jekt čís­lo: 15361

Real­i­zo­vaný pro­jekt je spolu­fi­nan­cov­án Evrop­sk­ou unií

Real­izace dotačního pro­gra­mu MPO, OP PIK 2014 – 2020

Dotační pro­gram: APLIKACE, výz­va VI

Dotační pro­gram: Mod­ulární staveb­nice KOMA Fash­ion line

Pro­jekt čís­lo: 15361

Real­i­zo­vaný pro­jekt je spolu­fi­nan­cov­án Evrop­sk­ou unií