KOMA MODULAR alt

Ptá­ci ráje, tor­ná­do lás­ky a EXPO pavilon.


09. 10. 2019 | Video

Podí­vej­te se na nové video z díl­ny agen­tu­ry GNO­MON, kte­ré zachy­cu­je pro­po­je­ní modu­lár­ní archi­tek­tu­ry a umě­ní - ptá­ky ráje od Luká­še Ritt­stei­na a tor­ná­da lás­ky od Bar­bo­ry Šlapetové.


Videa