KOMA MODULAR alt

Desig­nér­ka Adéla Bačo­vá hovo­ří o novém pro­duk­tu Fashi­on line na TV Architect


23. 10. 2020 | Video

V posled­ní době stá­le ros­te popu­la­ri­ta modu­lár­ních objek­tů. Jsou rych­lé na výro­bu a během pár týd­nů může zákaz­ník byd­let ve svém. 

Jsou ovšem tací, co nechtě­jí jít s davem a pře­jí si jedi­neč­né a ori­gi­nál­ní mís­to, kde rela­xo­vat. Prá­vě na tyto zákaz­ní­ky cílí spo­leč­nost Koma se svou novou řadou Fashi­on Line. Čím je jiná? Však to je jas­né už na prv­ní pohled.


Videa