KOMA MODULAR alt

VIDEO mon­táž Fashi­on Line Relax


04. 02. 2022 | Video

Zají­má vás jak pro­bí­há mon­táž naší nové výrob­ko­vé řady Fashi­on Line Relax?

Přejít na web Fashion Line

Mon­táž na mís­tě trvá v řádech hodin. Tak­že ji za jeden den si může­te uží­vat relax na vašem vysně­ném mís­tě. A jest­li nemá­te poze­mek nebo nejste roz­hod­nu­tí o kou­pi Fashi­on Line, může­te si ji pro­najmout tře­ba na víkend. 

Pokud máte zájem o pro­ná­jem, napiš­te nám na info@fashion-line.eu


Videa