KOMA MODULAR alt

Domy pro seniory


Prod­lužování lid­ského věku společně s upouštěním od více­gen­er­ačního bydlení, ale i nemo­ci, které provází stárnoucí gen­eraci nutí k výs­tavbě a poři­zování kapac­it domovů pro senio­ry. Mod­ulární výs­tav­ba nabízí rych­lé a efek­tivní řešení jak kom­pak­t­ních domovů pro senio­ry, tak domovů pro indi­viduál­ní bydlení v samostat­ných mal­o­pros­torových bytech. Mod­u­ly také nabíze­jí možnost výs­tav­by seniorského bezbar­iérového bydlení for­mou samostat­ných objek­tů pro aktivní senio­ry. A navíc, mod­ulární architek­tu­ra je krásná.

Studie bydlení pro seniory

Poptat Technický list ke stažení

Související reference

2012 |
Studie Bydlení seniorů
2005 |
Domov poklidného stáří
2003 |
Domov poklidného stáří v Redoute

Modul není kontejner

Certifikace

PAVUS
Osvědčení o stálosti vlastností
ISO 9001 KOMA RENT s.r.o.
ISO 14001:2016
ETA 150119
Svářecí průkaz EN 1090 – 1
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110