KOMA MODULAR alt
AAA Ostrava 10
AAA Ostrava 10
AAA Ostrava 5
AAA Ostrava 6
AAA Ostrava 11
AAA Ostrava 2

5 fotografií

Autobazar AAA v Ostravě


Autobazar, který byl postaven v Hradci Králové a po roce přemístěn do Ostravy.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro podnikání / Autosalony
Rok realizace:2007
Klient:AAA AUTO
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 1 týden
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 11
Užitná plocha: 189 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

AAA Auto vyu­ží­vá modu­lár­ní sys­témy jako záze­mí pro své pro­dej­ny po celém Čes­ku a Slo­ven­sku. V roce 2008 vyu­ži­la jedi­neč­né před­nos­ti modu­lár­ních sta­veb a to schop­nos­ti demon­tá­že a opě­tov­né mon­tá­že celé budo­vy na novém mís­tě. Auto­sa­lon AAA Auto stál nejdří­ve v Hrad­ci Krá­lo­vé u hyper­mar­ke­tu Hyper­no­va a po roč­ním půso­be­ní na tom­to mís­tě byl pře­mís­těn do Ostravy.

Umístění objektu

Zpět na reference