KOMA MODULAR alt
Rok Title Kategorie stavby
2015 Sídlo firmy Auto Mann GmbH Blaubeuren Administrativní budovy / Kanceláře
2015 Administrativní budova pro GoodOffice Administrativní budovy / Kanceláře