KOMA MODULAR alt
Goodoffice-12
Goodoffice-12
Kancelářské kontejnery - modulární kancelář
Goodoffice-13
Goodoffice-17
Goodoffice-20
Goodoffice-10
Goodoffice-22
Goodoffice-24
Goodoffice-27
Goodoffice-28
Goodoffice-31

11 fotografií

Administrativní budova pro GoodOffice


Elegantní patrová administrativní budova s fasádou z PUR panelu.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Administrativní budovy / Kanceláře
Rok realizace:2015
Klient:GoodOffice
Země realizace:Německo
Technická specifikace: Délka stavby: 1 týden
Délka výroby: 2 dny
Počet modulů: 20
Užitná plocha: 360 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Fir­ma Goo­dO­f­fi­ce BS GmbH, zabý­va­jí­cí se daňo­vým pora­den­stvím, si necha­la posta­vit z modu­lů výrob­ko­vé řady Stan­dar­d­Li­ne ele­gant­ní admi­nis­tra­tiv­ní budo­vu. Sou­čás­tí dodáv­ky byla sekun­dár­ní pul­to­vá stře­cha s orga­ni­zo­va­ným odvo­dem vody. Pat­ro­vá stav­ba je opat­ře­na fasádou z PUR pane­lů. Tato fasáda plní dva úče­ly – zvy­šu­je tepel­něi­zo­lač­ní vlast­nos­ti obál­ky budo­vy a este­tic­ky nabí­zí jiný, než typic­ký kon­tej­ne­ro­vý vzhled.

Umístění objektu

Zpět na reference