KOMA MODULAR alt
Dukovany 11
Dukovany 11
Dukovany 4
Dukovany 1
Dukovany 5
Dukovany 3
Dukovany 6
Dukovany 8
Dukovany 7
Dukovany 9
Dukovany 17
Dukovany 15
Dukovany 16
Dukovany 13
Dukovany 14
Dukovany 12
Dukovany 10
Dukovany 19
Dukovany 18
Dukovany 2

19 fotografií

Zázemí pro elektrárnu v Dukovanech


Dvoupodlažní administrativní budova sestavená z 88 modulů s fasádou z velkoformátových plechových lamel.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Administrativní budovy / Kanceláře
Rok realizace:2021
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 6 týdnů
Délka výroby: 3 týdny
Počet modulů: 88
Užitná plocha: 1980 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Doda­li jsme dvou­pod­laž­ní admi­nis­tra­tiv­ní budo­vu k jader­né elek­trár­ně v Duko­va­nech. Sesta­va z 88 modu­lů o roz­lo­ze 1980 m2 je navr­že­na tak, aby ji bylo mož­né v budouc­nu roz­ší­řit o dal­ší patro. Budo­va je opat­ře­na fasádou ze svis­lých vel­ko­for­má­to­vých ple­cho­vých lamel a bon­do­vou ati­kou ve firem­ních bar­vách. V budo­vě je pod­la­ho­vé tope­ní a auto­ma­tic­ké posuv­né dve­ře roz­dě­lu­jí­cí požár­ní úseky. 

Nejed­ná se o prv­ní zakáz­ku, kte­rou jsme v Duko­va­nech realizovali. 

Umístění objektu

Zpět na reference