KOMA MODULAR alt
V Podlahy Pardubice 6
modulární přístavba kanceláře V Podlahy Pardubice
modulární kanceláře V Podlahy Pardubice přístavba
modulární kanceláře V Podlahy Pardubice terasa
V Podlahy Pardubice 6
V Podlahy Pardubice 9
V Podlahy Pardubice 3
modulární kanceláře V Podlahy Pardubice prodejna
V Podlahy Pardubice 10
modulární kanceláře V Podlahy interiér
modulární kanceláře V Podlahy interiér
V Podlahy Pardubice 5
V Podlahy Pardubice 4

12 fotografií

Administrativní budova pro V-Podlahy


Modulární dvoupodlažní administrativní budova z 22 modulů výrobkové řady StandardLine s fasádou z bondových desek.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Administrativní budovy
Rok realizace:2020
Klient:V-Podlahy
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 2 týdny
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 22
Užitná plocha: 396 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Fir­ma V-Pod­la­hy, náš dlou­ho­le­tý doda­va­tel, se roz­hod­la vyu­žít náš modu­lár­ní sys­tém pro rea­li­za­ci admi­nis­tra­tiv­ní budo­vy, pro­dej­ny a showro­o­mu. Dvou­pod­laž­ní budo­va je posta­ve­na z 22 modu­lů výrob­ko­vé řady Stan­dar­d­Li­ne a spl­ňu­je poža­dav­ky pro požár­ní odol­nost DP1. V inte­ri­é­rech jsou oblož­ko­vé zárub­ně, pod­hle­dy, skry­té roz­vo­dy vody a odpa­dů. Budo­va je opláš­tě­na bon­do­vý­mi des­ka­mi v čer­ve­né bar­vě. Patro slou­ží jako kan­ce­lá­ře a zase­da­cí míst­nost spo­leč­nos­ti, pří­ze­mí jako pro­dej­na pod­la­ho­vin a showroom.

Umístění objektu

Zpět na reference