KOMA MODULAR alt

12 fotografií

Administrativní budova pro V‑Podlahy


Modulární dvoupodlažní administrativní budova z 22 modulů výrobkové řady StandardLine s fasádou z bondových desek.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Administrativní budovy
Rok realizace:2020
Klient:V-Podlahy
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 2 týdny
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 22
Užitná plocha: 396
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Fir­ma V‑Podlahy, náš dlou­ho­letý doda­va­tel, se rozhod­la využít náš mod­ulární sys­tém pro real­izaci admin­is­tra­tivní budovy, prode­jny a show­roomu. Dvoupod­lažní budo­va je postave­na z 22 mod­ulů výrobkové řady Stan­dard­Line a splňu­je poža­davky pro požární odol­nost DP1. V inter­iérech jsou obložkové zárub­ně, podhledy, skry­té rozvody vody a odpadů. Budo­va je opláště­na bon­dový­mi deska­mi v čer­vené barvě. Patro slouží jako kanceláře a zasedací míst­nost společnos­ti, přízemí jako prode­j­na pod­la­hovin a showroom.

Umístění objektu

Zpět na reference