KOMA MODULAR alt

7 fotografií

Kazety pro nové sídlo J&T


Alucobondové kazety pro nové sídlo J&T

Poptat podobný objekt
Zařazení:Administrativní budovy / Kanceláře
Rok realizace:2020
Klient:J&T
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace:
Forma prodeje:Prodej
Typ dodávky:Fasády

J&T Ban­ka letos opustí svou pražsk­ou cen­trálu mezi Flo­rencí a hotelem Hilton. Z Pobřežní ulice se přestěhu­je do nového kancelářského cen­tra Rus­ton­ka, které staví devel­op­er­ská fir­ma J&T Real Estate. Důvo­dem, proč po osm­nác­ti letech ban­ka opustí své síd­lo, je hlavně nedostatek pros­tor pro rozrůs­ta­jící se společnost.
Rozhraní Lib­ně a Kar­lí­na, kam se J&T Ban­ka přestěhu­je, zažívá aktuál­ně velký rozvoj, neboť je to již zave­dená lokali­ta s dostatkem pod­půrných služeb v okolí a výbornou dopravní dos­tup­nos­tí. Ban­ka obsadí celou osmi­pa­tro­vou budovu, ale pros­to­ry neb­u­dou zahuštěné. Ponechá­na je i drob­ná rez­er­va pro expanzi, pro­tože v průběhu pro­jek­tu se počet zaměst­nanců rozrůstá. Kapaci­ta budovy činí 750 lidí, v době stěhování jich ban­ka bude mít asi 700.

Naše fir­ma přis­pěla k tomu­to velkolepé­mu pro­jek­tu mal­ou a viditel­nou částí výrobou velko­pros­torových hliníkových kazet, které tvoří zají­mavou fasá­du nového síd­la J&T. Gen­erál­ním doda­vatelem bylo společen­ství firem Geosan/​Metrostav.

Umístění objektu

Zpět na reference