KOMA MODULAR alt
Modular office on the roof Barum Continental Otrokovice CZ 1
Modular office on the roof Barum Continental Otrokovice CZ 1
Modular office on the roof Barum Continental Otrokovice CZ 2
Modular office on the roof Barum Continental Otrokovice CZ 3
Modular office on the roof Barum Continental Otrokovice CZ 4
Modular office on the roof Barum Continental Otrokovice CZ 5
Modular office on the roof Barum Continental Otrokovice CZ 6
Modular office on the roof Barum Continental Otrokovice CZ 7
Modular office on the roof Barum Continental Otrokovice CZ 8
Modular office on the roof Barum Continental Otrokovice CZ 9
Modular office on the roof Barum Continental Otrokovice CZ 10
Modular office on the roof Barum Continental Otrokovice CZ 11

11 fotografií

Kanceláře na střeše pro Barum Continental


Kanceláře na střeše pro Barum Continental

Poptat podobný objekt
Zařazení:Administrativní budovy / Kanceláře
Rok realizace:2019
Klient:Barum Continental
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 2 měsíce
Délka výroby: 4 týdny
Počet modulů: 24
Užitná plocha: 750 m2
Forma prodeje:Prodej
Typ dodávky:Okna, dveře
Poznámka:Celá realizace byla uskutečněna za 8 měsíců od objednávky.

Naše fir­ma doda­la pro Barum Con­ti­nen­tal nové kan­ce­lář­ské pro­sto­ry na stře­chu stá­va­jí­cí budo­vy. I když jsme v minu­los­ti doda­li podob­né nástav­by v zahra­ni­čí, hlav­ně v nemoc­nič­ních are­á­lech, tato nástav­ba je v Čes­ké repub­li­ce uni­kát­ní a prv­ní. Nabí­zí tak mož­nost roz­ší­ře­ní pro­stor v are­á­lech, kte­ré nema­jí mož­nost roz­ší­ře­ní ve vol­ném pro­sto­ru. V nových kan­ce­lá­řích budou pra­cov­ní­ci IT Ser­vis­ní­ho cen­t­ra SCEE Ser­vi­ce Cen­ter Estern Euro­pe posky­to­vat všem výrob­ním závo­dům kon­cer­nu Con­ti­nen­tal ve všech zemích svě­ta, kte­rých je více než 15, IT servis.


Umístění objektu

Zpět na reference