KOMA MODULAR alt
Rok Title Kategorie stavby
1999 Vojenské kontejnery pro Ministerstvo obrany Speciální moduly
1999 Kanceláře a šatny cementárna Speciální moduly / Technologické kontejnery