KOMA MODULAR alt
Rok Title Kategorie stavby
1999 Veletrřní stánek na IBF, Brno Ostatní / Veletržní stánky