KOMA MODULAR alt
Rok Title Kategorie stavby
1999 Vrátnice ABF, Praha Ostatní / Vrátnice
1999 Kanadská ambasáda - vrátnice Ostatní / Vrátnice
1999 Kanceláře pro Česká rafinérská Ostatní / Vrátnice