KOMA MODULAR alt
Hornet-sklo-max-nitra-1
Hornet-sklo-max-nitra-1
Hornet-sklo-max-nitra-3
Hornet-sklo-max-nitra-7
Hornet-sklo-max-nitra-10
Hornet-sklo-max-nitra-16
Hornet-sklo-max-nitra-18
Hornet-sklo-max-nitra-22
Hornet-sklo-max-nitra-29

8 fotografií

Autosklo Hornet v Nitre


Mobilný modulárny servis pre výmenu autoskiel.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro podnikání / Drobné výrobní provozy
Rok realizace:2011
Klient:Autosklo Hornet
Země realizace:Slovensko
Technická specifikace: Délka stavby: 1 deň
Délka výroby: 1 týždeň
Počet modulů: 1
Užitná plocha: 34 m2
Výrobková řada: ComfortLine
Forma prodeje:Prodej

Širo­kú šká­lu vyu­ži­tia demon­štru­je modu­lár­na dielňa na výme­nu a opra­vu auto­skiel pre fir­mu Auto­sklo Hor­net na Slo­ven­sku. Pod­ni­ka­tel­ský zámer tej­to celo­slo­ven­skej fir­my je zalo­že­ný na tom, že pri­chá­d­za so svo­ji­mi služ­ba­mi za zákaz­níkmi. Pre­to umiest­ňu­je tie­to diel­ne u obchod­ných cen­tier tak, jak je tomu naprí­klad u hyper­mar­ke­tu MAX Nitra.

Umístění objektu

Zpět na reference