KOMA MODULAR alt
DSF9677
DSF9677
DSF9662
DSF9676
DSF9652
16 web
19 web
DSF9649

7 fotografií

Kavárna POTMĚ


Modulární variabilní pojízdná kavárna s terasou.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro stravování / Kavárny
Rok realizace:2019
Klient:Nadace SVĚTLUŠKA
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 1 den
Počet modulů: 3
Forma prodeje:Pronájem

V roce 2019 jsme v rám­ci huma­ni­tár­ních pro­jek­tů doda­li modu­lár­ní pře­mís­ti­tel­nou kavár­nu POTMĚ Nada­ci Svět­lu­š­ka - Nadač­ní­mu fon­du Čes­ké­ho roz­hla­su. Na celé akci se podí­le­ly naše sest­ry z KOMA FAMI­LY. KOMA MODU­LAR modu­ly vyro­bi­la dle návr­hu Adély Bačo­vé, brněn­ský pro­voz modu­ly oblé­kl do zrca­dlo­vé fasády a KOMA RENT zajis­ti­la logis­ti­ku - dopra­vu a mon­táž. KOMA RENT navíc poskyt­ne pro­stor pro zapar­ko­vá­ní kavár­ny v době, kdy nebu­de na žád­né akci a bude zajiš­ťo­vat i na dal­ších akcích dopra­vu a mon­táž. Kavár­na je lehce pře­mís­ti­tel­ná a může být sesta­ve­na ze dvou nebo tří modu­lů s nebo bez terasy. 

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku