KOMA MODULAR alt
Img_4960
Img_4960
Img_4965
Img_4957
Img_4958
Img_4959
Img_4956
Img_4968
Img_4969
Img_4971
Img_4973

10 fotografií

Mateřská škola Jílové u Prahy, CZ


Modulární přístavba mateřské školy.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace školské / Mateřské školy
Rok realizace:2015
Klient:Pradast
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 1 týden
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 8
Užitná plocha: 190 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Pronájem

V Jílo­vé u Pra­hy řeši­li nedo­sta­teč­nou kapa­ci­tu ve škol­ce modu­lár­ní pří­stav­bou. Pří­stav­bu jed­né tří­dy včet­ně záze­mí jak pro děti tak pro per­so­nál jsme vybu­do­va­li ve spo­lu­prá­ci se sta­veb­ní fir­mou Pra­dast. KOMA doda­la stav­bu škol­ky na klíč, Fir­ma Pra­dast se posta­ra­la o terén­ní úpravy. 

Modu­lár­ní budo­va je opat­ře­na zatep­lo­va­cím sys­té­mem s omítkou.

Umístění objektu

Zpět na reference