KOMA MODULAR alt
Vpekarna-11
Dsc-6724
Dsc-6729
Dsc-6738
Dsc-6741
Dsc-6795
Dsc-6841
Dsc-6848
Dsc-6908
Dsc04841
Dsc04842
Dsc04849
Op-kostelec-8
Op-kostelec-12
Op-kostelec-15
Op-kostelec-18
Op-kostelec-19
Op-kostelec-20
Pekarna-hulin-1
Pekarna-hulin-9
Pekarna-hulin-15
Pekarna-hulin-18
Pekarna-hulin-22
Vpekarna-6
Vpekarna-9
Vpekarna-11

25 fotografií

Mobilní pekárny OMEGA


Modulární pekárna a prodejna pečiva

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro podnikání / Prodejny
Rok realizace:2012
Klient:OMEGA CZ
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Pronájem
Modu­lár­ní sys­tém KOMA je pro malé pro­vo­zov­ny a pro­dej­ny, kte­ré lze jed­no­du­še pře­mís­tit ide­ál­ním řeše­ním. To si uvě­do­mi­la také fir­ma OME­GA CZ, kte­rá dosud dodá­va­la stro­je, zaří­ze­ní, suro­vi­ny a ser­vis pro peká­ren­ské pro­vo­zy. Její novou obchod­ní akti­vi­tou je však také dodá­vá­ní uni­ver­zál­ních mobil­ních pro­de­jen. KOMA je potě­še­na, že může vyrá­bět pro své­ho part­ne­ra pekár­ny na míru. Po pro­dej­nách v Hulí­ně a u Jih­la­vy jsme v úno­ru vyro­bi­li dal­ší tako­vou pro­dej­nu do Pra­hy. Ta se liší od před­cho­zích peká­ren počtem modu­lů, roz­lo­hou a výdejo­vým okén­kem urče­ným pro nákup z osob­ních auto­mo­bi­lů. OME­GA nabí­zí mobil­ní pro­dej­ny v 10 vari­an­tách ze dvou KOMA modu­lů a ve 2 vari­an­tách z jed­no­ho modu­lu KOMA.
Umístění objektu

Zpět na reference