KOMA MODULAR alt
Viden-schuleh-1
Viden-schuleh-1
Viden-schuleh-2
Viden-schuleh-3
Viden-schuleh-4
Viden-schuleh-5
Viden-schuleh-6
Viden-schuleh-7
Viden-schuleh-8
Viden-schuleh-9
Viden-schuleh-10
Viden-schuleh-11
Viden-schuleh-12
Viden-schuleh-13
Viden-schuleh-15
Viden-schuleh-16
Viden-schuleh-17
Viden-schuleh-18
Viden-schuleh-19
Viden-schuleh-20
Viden schuleh 14

20 fotografií

Škola muzických umění ve Vídni


Modulární 4 třídní přístavba školy muzických umění

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace školské / Hudební školy
Rok realizace:2009
Klient:Volksschule Hadersdorf
Země realizace:Rakousko
Technická specifikace: Délka stavby: 2 týdny
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 24
Užitná plocha: 420 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

KOMA sys­tém je kro­mě ško­lek vhod­ným řeše­ním i pro ško­ly. Pří­kla­dem je pří­stav­ba ško­ly muzic­kých umě­ní Víd­ni. Dvou­pod­laž­ní budo­va posky­tu­je ve 4 tří­dách pro­stor cel­kem pro 100 stu­den­tů. Vstup do pat­ra je řešen dře­vě­ným scho­diš­těm se zábrad­lím z nere­za­vě­jí­cí oce­li. V kaž­dém pod­la­ží se nachá­zí dvě učeb­ny, kabi­net a soci­ál­ní záze­mí, v 1 NP je mimo to bez­ba­ri­é­ro­vé WC, bez­ba­ri­é­ro­vě je zajiš­těn i vstup do budovy.

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku