KOMA MODULAR alt

10 fotografií

Modulární zázemí pro oddíl běžeckého lyžování


Zázemí lyžařského oddílu s modulárním jádrem, dřevěnou fasádou a podkrovím.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro sport / Zázemí klubů
Rok realizace:2019
Klient:Wikov SKI Skuhrov
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 1 týden
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 6
Užitná plocha: 85
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

V Dešt­ném v Orlick­ých horách využívá mod­ulární zázemí odd­íl běžeck­ého lyžování SKI Skuhrov. Lyžařský areál si již delší čas říkal o odpoví­da­jící zázemí, které sportovcům, trenérům a dalším funkcionářům odd­ílu chy­bě­lo. Vzh­le­dem k přís­ným reg­u­la­tivám, které jsou u staveb v CHKO vyžadovány, jako napřík­lad dřevěná fasá­da a sedlový tvar střechy, vznikla cha­ta, jejíž jádro je mod­ulární, avšak její podo­ba vychází z tradičních horských stavení. Na přízem­ních 6 mod­ulů, které slouží jako společen­ská míst­nost, zázemí pro rozhodčí, sociál­ní zařízení a sklad, byla nain­stalová­na sekundární střecha a vznikl pros­tor pro přespání. 

Umístění objektu

Zpět na reference