KOMA MODULAR alt
15mm0597
15mm0582
15mm0536
15mm0538
15mm0610
15mm0636
15mm0760
15mm0787
15mm0823
15mm0876
15mm0897
15mm0904
15mm0597 0

12 fotografií

Sportovní šatny pro atletický stadion ve Zlíně


Zázemí obsahuje jak šatny pro atlety se sprchami a WC, tak klubovny a technické zázemí.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro sport / Sportovní šatny
Rok realizace:2015
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 3 týdny
Délka výroby: 2 týdny
Počet modulů: 24
Užitná plocha: 704 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Doda­li jsme záze­mí pro atle­tic­ký sta­di­on ve Zlí­ně. Záze­mí obsa­hu­je jak šat­ny pro atle­ty se spr­cha­mi a WC, tak klu­bov­ny a tech­nic­ké záze­mí. Modu­lár­ní sesta­va nahra­di­la nevy­ho­vu­jí­cí stá­va­jí­cí šat­ny a to v rekord­ně krát­kém času.

Umístění objektu

Zpět na reference