KOMA MODULAR alt
Hotel absolutum mdoular construction 5
Hotel absolutum mdoular construction 1
Hotel absolutum mdoular construction 10
Hotel absolutum mdoular construction 2
Hotel absolutum mdoular construction 3
Hotel absolutum mdoular construction 4
Hotel absolutum mdoular construction 5
Hotel absolutum mdoular construction 6
Hotel absolutum mdoular construction 7
Hotel absolutum mdoular construction 8
Hotel absolutum mdoular construction 9

10 fotografií

Přístavba hotelu Absolutum v Praze, CZ


Přístavba hotelu Absolutum pro konferenční místnost pro 60 lidí.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro kulturu / Konferenční místnosti
Rok realizace:2014
Klient:Hotel Absolutum
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 2 dny
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 3
Užitná plocha: 90 m2
Výrobková řada: ComfortLine
Forma prodeje:Prodej

Pří­stav­ba hote­lu Abso­lu­tum pro kon­fe­renč­ní míst­nost pro 60 lidí, se špič­ko­vým audi­o­vi­zu­ál­ním vyba­ve­ním i mobil­ní pro­tihlu­ko­vou příč­kou. Modu­lár­ní výstav­ba z pro­sto­ro­vých vel­ko­for­má­to­vých modu­lů je ide­ál­ní alter­na­ti­va výstav­by tak, aby spl­ni­la este­tic­ké i tech­nic­ké poža­dav­ky návrhu.Pro svo­ji vari­a­bi­li­tu tiché, nená­roč­né a rych­lé řeše­ní padla vol­ba na modu­lár­ní výstav­bu. Navíc s poža­dav­kem pře­mís­tě­ní pří­stav­by do 48 hodin po ozná­me­ní z důvo­du umís­tě­ní stav­by nad metrem.

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku